คนไทยไม่ทิ้งกัน TH
NGG ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย
ผ่านวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
NGG ยืนหยัดเคียงข้างคนไทย
ฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปด้วยกัน
#คนไทยไม่ทิ้งกัน
คนไทยไม่ทิ้งกัน TH

โครงการของเรา สานพลังเพื่อความยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

NGG ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย และมลพิษ

อ่านเพิ่มเติม

มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

NGG ให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า และพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

มิติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

NGG มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไว้ใจได้ และเป็นธรรม รวมถึงใส่ใจบริหารความเสี่ยงบนความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม