คนไทยไม่ทิ้งกัน TH
NGG ขอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์น้ำ
รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าคอลเลกชั่น SAVE THE SEA จะถูกนำไปช่วยซื้ออาหารและยา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือสัตว์น้ำได้มากขึ้น
NGG ขอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการช่วยเหลือชีวิตสัตว์น้ำ
รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าคอลเลกชั่น SAVE THE SEA จะถูกนำไปช่วยซื้ออาหารและยา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือสัตว์น้ำได้มากขึ้น
NGG ขอเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ
ช่วยเหลือชีวิตสัตว์น้ำ
รายได้ส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าคอลเลกชั่น SAVE THE SEA จะถูกนำไปช่วยซื้ออาหารและยา
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือสัตว์น้ำได้มากขึ้น
คนไทยไม่ทิ้งกัน TH

โครงการของเรา สานพลังเพื่อความยั่งยืน

มิติด้านสิ่งแวดล้อม

NGG ตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า การบริหารจัดการพลังงาน น้ำ ขยะ ของเสีย และมลพิษ

อ่านเพิ่มเติม

มิติด้านความรับผิดชอบต่อสังคม

NGG ให้ความสำคัญในการพัฒนาสังคมและชุมชน รวมถึงความรับผิดชอบต่อลูกค้า และพนักงาน

อ่านเพิ่มเติม

มิติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

NGG มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจด้วยความโปร่งใส ไว้ใจได้ และเป็นธรรม รวมถึงใส่ใจบริหารความเสี่ยงบนความยั่งยืน

อ่านเพิ่มเติม

ข่าวสารและกิจกรรม