Gemgeneve 2021 กับทิศทางของอุตสาหกรรมเครื่องประดับ

งาน GemGenève 2021 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 4- 7 พฤศจิกายน 2564 ณ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ตอกย้ำถึงการเติบโตของธุรกิจอุตสาหกรรมเครื่องประดับและอัญมณีที่ผู้คนต่างให้ความสนใจในเรื่องของความสวยงามของเครื่องประดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี แม้จะอยู่ในช่วงสถานการณ์การของโควิด - 19 อยู่ก็ตาม นอกจากนี้ ธุรกิจต่าง ๆ เริ่มส่งสัญญาณการขยับตัวในการฟื้นฟู หลังจากที่ต้องชะลอตัวมาอย่างยาวนาน

โดยงาน GemGenève 2021 จัดขึ้นเพื่อดึงผู้ที่ให้ความสนใจและนักธุรกิจในวงการเครื่องประดับและอัญมณี เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิด นวัตกรรมต่าง ๆ ที่สามารถนำไปต่อยอดในอุตสาหกรรมฯ ได้ในอนาคต แสดงให้เห็นว่า อุตสาหกรรมฯ เติบโตอย่างไม่หยุดยั้งแม้จะผ่านมากี่ช่วงยุคสมัยก็ยังเป็นอุตสาหกรรมที่ผู้คนต่างให้ความสนใจ

ทั้งนี้ การเข้าร่วมงาน GemGenève 2021 ของบริษัทฯ เป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง ครอบคลุมการผลิตเครื่องประดับและอัญมณีตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำ ทำให้ไทยเป็นผู้ส่งออกสินค้าเครื่องประดับและอัญมณีอยู่ในระดับท็อป 10 ของโลก ตามที่นายสมเด็จ สุสมบูรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ได้กล่าวไว้

ซึ่งการเข้าร่วมงานในครั้งนี้ มีสำคัญมาก เพราะเป็นการศึกษาแนวทางใหม่ ๆ ของอุตสาหกรรมฯ แลกเปลี่ยนความคิด ความรู้กับนักธุรกิจในแวดวงอุตสาหกรรมนี้ เพื่อนำมาพัฒนา ต่อยอดในการผลิตเครื่องประดับและอัญมณีของประเทศให้เติบโตมากยิ่งขึ้นและพร้อมนำนวัตกรรมใหม่ มาพัฒนาในอุตสาหกรรมฯ ของบริษัทฯ ให้เข้ากับยุคปัจจุบัน พร้อมพัฒนาไปข้างหน้าและก้าวเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมฯ ในประเทศไทยให้ได้ในอนาคต

ผู้เขียน : NGG คอนเทนต์ ครีเอเตอร์
เครดิตภาพ : www.gemgeneve.com
ที่มา : www.gemgeneve.com, www.prachachat.net