เครื่องจำแนกเพชร Fourier Transform Infrared Spectrometer หรือ FTIR

เครื่อง FTIR สามารถช่วยในการจำแนกเพชรธรรมชาติออกจากเพชรสังเคราะห์ได้ เนื่องจากเพชรธรรมชาติส่วนใหญ่ที่มีสีใสจนเกือบไร้สีจะเป็นชนิด Ia (กลุ่มเพชรที่มีธาตุไนโตรเจนเจือปนอยู่) ซึ่งมีอยู่ประมาณร้อยละ 95 ของเพชรทั้งหมดที่พบในธรรมชาติ

ซึ่งขณะที่เพชรชนิดอื่น ๆ ถือเป็นกลุ่มหายาก ซึ่งมีไม่ถึงร้อยละ 5 จากเพชรทั้งหมด เช่น เพชรชนิด IIa (ไม่มีธาตุไนโตรเจนเจือปนอยู่) สามารถพบได้เพียง 1-2 เปอร์เซ็นในธรรมชาติเท่านั้น ซึ่งกลุ่มนี้สามารถเจออยู่ในเพชรสังเคราะห์ชนิดต่าง ๆ ได้ อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีรายงานการพบเจอเพชรสังเคราะห์ที่อยู่ในกลุ่มชนิด Ia

เมื่อเครื่อง FTIR สามารถตรวจพบว่าเพชรตัวอย่างเป็นชนิด Ia นักอัญมณีจึงจำแนกได้ทันทีว่าเพชรดังกล่าวมีที่มาจากธรรมชาติ ซึ่งเราสามารถยืนยันได้ว่าผลิตภัณฑ์เพชรทุกเม็ดของเราผ่านเกณฑ์การตรวจสอบอย่างเข้มงวด ตามหลักปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานสากล ลูกค้าทุกท่านจึงสามารถมั่นใจได้ว่าเพชรจาก NGG เป็นเพชรจากธรรมชาติทั้งหมด

สรุป

FTIR เป็นเครื่องมือสำคัญที่มีแต่เฉพาะในห้องปฏิบัติการอัญมณีระดับแนวหน้า ตัวเครื่องมือถูกออกแบบมาให้สามารถใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย นักอัญมณีที่มีประสบการณ์จะสามารถใช้ FTIR เพื่อการตรวจสอบความเป็นธรรมชาติและการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีได้อีกหลายชนิด เช่น ทับทิม ไพลิน มรกต และหยก เป็นต้น

ผู้เขียน : NGG คอนเทนต์ ครีเอเตอร์