เครื่องทดสอบเพชร DiamondView

DiamondView คือ เครื่องมือระดับสูงที่ NGG Jewellery เลือกใช้ในการทดสอบการเรืองแสงที่ผิวของเพชร โดยเมื่อถูกฉายด้วยรังสีอัลตราไวโอเลตช่วงสั้น เพื่อศึกษาลักษณะและทิศทางที่สัมพันธ์กับการเติบโตของผลึก ทั้งนี้ ร่องรอยต่าง ๆ จะถูกเก็บบันทึกจากมุมที่แตกต่างกัน เพื่อใช้ในการตีความหมายว่าเพชรตัวอย่างเป็นสิ่งที่ได้มาจากธรรมชาติหรือมาจากการสร้างขึ้นในห้องปฏิบัติการ

การเรืองแสงในเพชร (Fluorescence) คืออะไร?

เป็นสิ่งที่สำคัญมาก เนื่องจากคุณสมบัติดังกล่าวเป็นลักษณะเฉพาะที่บ่งชี้ถึงการเจริญเติบโตของเพชรในธรรมชาติโดยตรง ซึ่งเพชรที่มาจากการสังเคราะห์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปและไม่สามารถเลียนแบบเพชรที่เกิดเองตามธรรมชาติได้ นอกจากนี้ การเรืองแสงที่มีรูปแบบ หรือสีเฉพาะสามารถช่วยให้นักอัญมณีสามารถวินิจฉัยและยืนยันผลการตรวจสอบที่ได้จากเทคนิคอื่น ๆ ได้อย่างแม่นยำมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นเพชรธรรมชาติ เพชรสังเคราะห์ หรือเพชรที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ

การตรวจสอบความเป็นธรรมชาติของเพชร

ในการตรวจสอบเบื้องต้น นักอัญมณีจะสามารถวินิจฉัยความเป็นธรรมชาติจากสีและลักษณะการเติบโตของผลึกเพชรด้วยเครื่อง DiamondView โดยพบว่าในเพชรธรรมชาติชนิด Ia ส่วนใหญ่จะมีการเรืองแสงเป็นสีฟ้าจนถึงสีเขียวแกมเหลือง ซึ่งเพชรเหล่านี้มักจะแสดงแถบการเจริญเติบโตในลักษณะทรงแปดหน้า (Octahedral Growth Banding) ส่วนเพชรธรรมชาติกลุ่ม IIa ที่ไม่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพ จะแสดงการเรืองแสงสีฟ้าและหย่อมแกมสีฟ้ากระจายอยู่ทั่วเม็ด โดยไม่พบปรากฏการณ์การเรืองแสงค้าง (Phosphorescence) ในขณะที่เพชรสังเคราะห์ชนิด CVD สามารถพบการเรืองแสงได้หลากหลายสี เช่น สีแดง สีฟ้า สีเขียว หรือสีเขียวแกมฟ้าได้ในเม็ดเดียวกัน แต่สามารถเห็นร่องรอยการเจริญเติบโตเป็นชั้น ๆ ที่มีความถี่มากกว่าเพชรที่มาจากธรรมชาติ ส่วนเพชรสังเคราะห์ชนิด HPHT ทั้งชนิด IIa และ IIb จะเรืองแสงสีเขียวแกมฟ้า โดยแสดงปรากฏการณ์การเรืองแสงค้าง และสามารถเห็นร่องรอยการเจริญเติบโตของผลึกเป็นรูปแบบลูกบาศก์ผสมทรงแปดหน้า (Cubic-octahedral pattern) หรือรูปนาฬิกาทราย (Hourglass-like pattern) โดยพบว่าเพชรสังเคราะห์ด้วยวิธี HPHT ชนิด IIb จะแสดงการเรืองแสงแบบค้างยาวนานกว่าชนิด IIa

A เพชรธรรมชาติแสดงการเรืองแสงสีน้ำเงินและมีร่องรอยการเจริญเติบโตที่เป็นเอกลักษณ์ (ภาพจาก IIDGR)

B เพชรสังเคราะห์ชนิด CVD แสดงการเรืองแสงสีส้ม มีร่องรอยการเจริญเติบโตเป็นชั้น ๆ ละเอียด (ภาพจาก GIA)

C เพชรสังเคราะห์ชนิด HPHT แสดงการเรืองแสงสีเขียวแกมฟ้า มีร่องรอยการเจริญเติบโตเป็นรูปแบบลูกบาศก์ผสมทรงแปดหน้า (cubic-octahedral pattern) (ภาพจาก IIDGR)

ผู้เขียน : NGG คอนเทนต์ ครีเอเตอร์