NGG ผนึกกำลังกับ สำนักงานประกันสังคม จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 11

บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด ผนึกกำลังกับ สำนักงานประกันสังคม และโรงพยาบาลจุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต จัดตั้งศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 11 ภายใต้ชื่อ “ศูนย์รับวัคซีนโควิด-19 บริษัท เอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ จํากัด”

โดยเปิดสำนักงาน เอ็นจีจี พระราม 3 ให้เป็นสถานที่หลักสำหรับฉีดวัคซีนโควิดแก่ผู้ประกันตนมาตรา33 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เขต 11 เพื่อสนับสนุนภาครัฐในการนำวัคซีนสู่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้บริษัทเอ็นจีจี เอ็นเตอร์ไพรส์ ยังให้การสนับสนุนอุปกรณ์ บริการอาหาร งบประมาณ และสถานที่ รองรับผู้มาฉีดวัคซีนได้ถึง 1,000 คนต่อวัน เริ่มให้บริการตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. – 31 ก.ค. 2564

ผู้เขียน : NGG คอนเทนต์ ครีเอเตอร์